โครงการพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือมีโครงการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนวิสาหกิจที่ 11 เพื่อรองรับและผลักดันวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการนโยบาลรัฐบาล ความต้องการผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของการท่าเรือ โดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ        โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากร 934 ไร่ หรือ 369.27 เอเคอร์ หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด มีโครงการพัฒนาที่สำคัญได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก โครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพ พร้อมระบบบริหารจัดการ เครื่องมือทุ่นแรง โครงการศูนย์บริการครบวงจรท่าเรือกรุงเทพ…

Continue Readingโครงการพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

มาทำความรู้จัก การท่าเรือแห่งประเทศไทย กันเถอะ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย Port Authority of Thailand เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณูปการ กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการขนส่งทางน้ำ ในการนำเข้าส่งออก ร้อยละ 95 ของการค้าระหว่างประเทศ ขนส่งด้วยการขนส่งผ่านท่าเรือ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รองรับวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน ภารกิจหลักของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจหลักสำคัญ 3 ประการคือ1. ขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน้ำในประเทศและอาเซียน2. การพัฒนาและบริการทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการที่มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานสากล ท่าเทียบเรือภายใต้การบริหาร…

Continue Readingมาทำความรู้จัก การท่าเรือแห่งประเทศไทย กันเถอะ

สุขภาพกับเงิน อะไรสำคัญกว่ากัน

หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยกับการทำงานอันหนักหน่วงในชีวิตทุกวันนี้ บางคนประหยัดอดออม ทำงานหนัก ทำโอที เพื่อให้ได้เงินที่มากขึ้นในแต่ละเดือน แต่จริงๆแล้วเงินที่ได้รับกับสุขภาพที่เราเสียไป จากการเสียโอกาสที่จะไปวิ่งในช่วงเย็น ลดความเครียดจากการทำงานที่นานเกินไป แล้วเมื่อเราแก่ตัวไปนั้น เราอาจจะต้องเอาเงินที่หามาในวัยหนุ่มนั้นไปรักษาตัวในบั้นปลายชีวิต จริงๆแล้วชีวิตแบบนี้มันดีจริงไหม สุขภาพสำคัญกว่าแน่นอน หากท่านกำลังสงสัยว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ขอบอกไว้เลยว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงเป็นอมตะใช้ได้ทุกกาลเวลาจริงๆ หากท่านเคยป่วยหนักและรู้สึกทรมาน หรือถึงขึ้นจะต้องลาโลก จากสิ่งของอันเป็นที่รักไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก ทรัพย์สมบัติ ท่านจะรู้เลยว่าสิ่งใดๆก็ไม่มีประโยชน์เท่าเวลา และสุขภาพที่ดี เพราะฉะนั้นแม้ว่าท่านจะมีเงินสักแค่ไหนแต่ท่านไม่สามารถเดินออกไปใช้เงินได้มันก็เปล่าประโยชน์ สุขภาพเงินก็สำคัญไม่แพ้กัน แม้สุขภาพร่างกายจะมีความสำคัญกว่าเงิน แต่สุขภาพเงินก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิต หากท่านเป็นคนที่ไม่มีความทะเยอทะยาน เข้าใจในการใช้ชีวิตแบบความสุขในสมดุลชีวิต ก็คงไม่ต้องมาอ่านบทความนี้เพราะท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่าสุขภาพนั้นสำคัญ…

Continue Readingสุขภาพกับเงิน อะไรสำคัญกว่ากัน