ท่าเรือ การส่งออกสินค้า และนำเข้าสินค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือจุดการส่งทางน้ำทางทะเล เดี๋ยวนี้การขนส่งนั้นมีความจำเป็นมากต่อประเทศทั้งส่งออกนำเข้าสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องขนส่งทางเรือเท่านั้นเช่น น้ำมัน เป็นต้น ท่าเรือนั้นมีไว้รองรับเรือขนส่งไว้เทียบท่าเพื่อนำสินค้าขึ้นฝั่งเพื่อรอการส่งไปตามจุดในประเทศ

สารคดี CHANNEL

ประวัติของ ท่าเรือ

ท่าเรือ เมื่อนานมาแล้ว พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พูดถึงการติดต่อกันทางทะเลระหว่างตะวันออกและตะวันตกโดยเดินทางผ่านใกล้คาบสมุทรไทย-มลายูโดยเรือที่ใช้โดยสารทางทะเลเป็นเรือประเภทเรือใบ  ถึงแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด  การเดินทางติดต่อซึ่งกันและกันในสมัยนั้น  แต่จากที่มีชีวิตความเป็นอยู่  และบ้านเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ  ทำให้คิดว่าคนไทยรู้จักการใช้เรือ  ในการเดินทางไปหากัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาการได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานต่างๆ นอกจากนี้ยังได้นำการบริหารแบบใหม่และทันสมัยมาใช้ เพื่อความว่องไวในการทำงานมากขึ้น ความทันสมัยนั้นมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อการขนส่งที่ว่องไวและรวดเร็วทำให้ไม่เสียเวลาเพราะช้า ทำให้รายรับลดลง ดังนั้นควรเพื่อประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

ท่าเรือ

ความหมายและความสำคัญของเรือ

โดยทั่วไป ท่าเรือ คือจุดที่ไว้สำหรับรอเรือหรือที่จอดเรือ แล้วเรือ หมายถึง  พาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำ  ทำด้วยไม้หรือทำจากกระดาน สังกะสี เหล็ก มาประกอบเข้าด้วยกัน  เรือโดยทั่วไปประกอบด้วยตัวเรือที่โครงสร้างสามารถลอยน้ำได้ แต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการยุคสมัยใหม่ได้เข้ามาทำให้เรือนั้นมีความใหญ่โตอีกอุปกรณ์ที่ดีทนลมทนพายุ และก็ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ เรือเป็นพาหนะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นพาหนะในการเดินทางของคนหรือสินค้า เป็นสิ่งที่นำความเจริญมาสู่ประเทศ  หรือกระทั่งถึงการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ

หน้าที่ ?

รับผิดชอบการค้าขาย การขนสินค้าขึ้นลงเรือและการเก็บสินค้าในที่เก็บสินค้า หน้าที่หลักของท่าเรือก็การลากจูง และควบคุมบรรทุกขน ถ่ายสินค้า ท่านั้นมีการใช้งานแตกต่างกัน อยู่กับว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน ต้องมีการคิดว่าถ้าสร้างขึ้นมาก็ต้องใช้ได้แบบคุ้มค่าไม่เสียเปล่าคุ้มค่าเงินที่เสียไปและสร้างแล้วต้องพอกับจำนวนเรือที่จะเข้ามาเทียบท่าด้วย

ท่าเรือ

ท่าเรือ มีความจำเป็นหลากหลายในการใช้งานประเทศไทยนั้นแม่น้ำลำคลองอยู่เยอะแยะมากมาย ทำให้เรือจึงมีความสำคัญในการเดินทางทางน้ำ  ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้ทำให้มีการคิดสร้างเรือในรูปแบบต่างๆ เพื่อสิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นท่าเรือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะทั้งการคมนาคมการค้าขายระหว่างประเทศที่เดินทางทางน้ำสร้างรายได้ให้ประเทศได้เยอะมากเราจึงควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนประสิทธิภาพที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนการส่งออก จะได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศไปด้วย