แหลมฉบัง เป็นสถานที่ที่สร้างโอกาศสร้างงานหารายได้เพื่อครอบครัว เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่มาก และยังมีท่าเรือแหลมฉบังอีก สำหรับส่งออกสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจศักยภาพสูง เป็นนิคมอึตสาหกรรมที่ติดทะเลจึงมีการส่งออกทางน้ำโดยเรือ แถวในชลบุรีนั้นไม่ใช่แค่แหลมฉบังเท่านั้นที่มีนิคมอุตสาหกรรม ยังมีอีกหลายนิคมซึ่งไม่ได้ไกลกันมากนักสามารถส่งต่อสินค้าเพื่อส่งออกทางเรือได้โดยง่าย

สํานักข่าวไทย TNAMCOT

แหลมฉบัง

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

เรือ หมายถึง เป็นเมืองท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ปล่องไฟ หมายถึง เป็นเมืองอุตสาหกรรม
ภูเขา หมายถึง ที่ตั้งของเทศบาล
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรุ่งโรจน์

ประวัติท่าเรือ แหลมฉบัง

ในเวลานี้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีแนวว่าจะมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆทั้งการนำเข้า ส่งออก ของประเทศเพื่อนบ้านมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งท่าเรือกรุงเทพนั้นเป็นหลักแต่ไม่สามารถขยายให้ใหญ่โตได้ จนต่อมาได้สร้างท่าเรือ แหลมฉบัง ขึ้นเพื่อขยายตัวในการส่งออกนำเข้าสินค้าให้มากขึ้น ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังนั้นมีการส่งออกที่สูงมากติด 1 ใน 20 ของโลกเลยก็ว่าได้ เป็นท่าเรือที่มีการก่อสร้างนานที่สุดเท่าที่เคยมีการก่อสร้างมาในประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาพื้นที่ และก็หาทำเลที่เหมาะสมที่จะสร้างท่าเรือขึ้นโดยใช้เวลาในการเตรียมนานพอสมควรเลย แต่สุกท้ายแล้วก็สำเร็จเพราะนอกจากจะส่งออกติดอันดับแล้วยัง มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้น มีการพัฒนาตัวช่วยในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย

แหลมฉบัง

ความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ต้องบอกว่าชลบุรีนั้นไม่ได้ไกลจากกรุงเทพและมีทำเลที่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นปัจจัยในการสร้างนิตคมอุตสาหกรรมขึ้นมาให้เป้นเขตเศรษฐกิจเริ่มพัฒนามาเรื่อยและอีกอย่างใกล้กับทะเลชายฝั่งและศูนย์กลางการส่งออกทำให้เหมือนเป็นผู้ค้ากันไปเพราะจากหลายๆนิคมก็ส่งรถขนตู้คอนเทนเนอร์มาให้ที่ศูนย์กระจายสินค้า แหลมฉบัง เพื่อส่งออก มีการใช้แรงงานเยอะ เกิดการแข่งขันจึงทำให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วย นิคมอุตสาหกรรมถึงเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดังนั้นการที่มีบุคลากรเยอะทำให้งานเป็นไปได้ด้วยดีและศักยภาพในการทำงานที่สูง ด้วยความที่ติดกับมอเตอร์เวย์ด้วย ทำให้การขนส่งของรถตู้คอนเทนเนอร์นั้นขนส่งได้เร็วและง่าย

แหลมฉบัง